Languages

İdari İşler Görev ve Sorumluluğu

İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ

– Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 

sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

– Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve süratlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

– Bölümün görev alanına giren işlerle ilgili yazışmalar ile gelen-giden evrakların takibini 

yapmak.

– Personelle ilgili işleri yürütmek EBYS üzerinden gelen personelle ilgili yazışmalardan 

haberdar  etmek.

– Personelin,izin, rapor, mazeret izni v.b işlemlerini takip etmek.

– Personellerle ilgili her tür yazışmaları yapmak.

– Bağlı Birimlerimiz ile iş akışı konusunda bilgi alış-verişinde bulunmak ve haberdar 

etmek.

– Öğrencilere verilen Beslenme Bursları ile ilgili yazışmaları yapmak ve sonuçlandırmak

– Öğrencilerle ilgili faaliyetlerle ilgili yazışmaları yapmak.

– Belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, kopyalanması ve saklanması ilgili 

işlemleri yapmak.

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 

gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

– Yardımcı personelin sevk ve idaresini yürütmede amire yardımcı olmak.

– Fiziki alanların sürekli temiz, bakımlı ve düzenli olarak hizmet verebilmesi için 

kontrolleri yapmak ve gerekli tedbirleri almada amire yardımcı olmak.

– Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.