Diller

Üst Menu

User menu

Öğrenci Topluluklarının Görev ve Sorumlulukları

Öğrenci Toplulukları Birimi; SKS Daire Başkanlığı’na ve Öğrenci Toplulukları Genel Koordinatörlüğü’ne bağlı personelden oluşur.

Öğrenci Toplulukları Biriminin Görevleri

a) ÖTB görevlileri, topluluklara sekretarya görevi yapar, duyuru hazırlama ve etkinlikleri planlama konularında yardım eder, b) Gerektiğinde mekânları ve gereçleri toplulukların kullanımına sunar, c) Öğrenci Topluluklarının etkinliklerini bu yönerge ile belirlenen usul ve esaslar içerisinde yapmalarını sağlar, d) Yönetim organları ile topluluklar arasında iletişim görevini yürütür, koordinasyonu sağlar, e) Üniversite veya topluluklar tarafından yapılacak etkinliklerin hazırlıklarını yapar, izin ve onaylarını alır, f) Toplulukların ve öğrencilerin üniversite içinde veya dışında yapılacak sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinliklere veya üniversitelerarası yarışmalara katılmalarına yardımcı olur, g) Diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile aynı konularda etkinlik gösteren topluluklarımız arasında iletişimi sağlar, h) ÖTB, Yürütme Kurulu adına, Öğrenci toplulukları ve etkinlikleri konusunda genel denetim ve gözetim görevini yürütür. Topluluk başkanı ve üyelerinin önerilerini değerlendirir ve Yürütme Kuruluna sunar, i) Yürütme Kurulunun toplantılarında sekretarya görevi yapar.

 

Öğrenci Toplulukları Etkinlik Talep Formu, Kulüp Kurma Formu, Faaliyet Planı Geri Bildirim Formu ve Öğrenci Toplulukları Yönergesine Ulaşmak İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız...

Öğrenci Toplulukları Etkinlik Talep Formu İçin Tıklayınız...

Öğrenci Toplulukları Kulüp Kurma Formu İçin Tıklayınız... 

Faaliyet Planı Geri Bildirim Formu İçin Tıklayınız...

*** Faaliyet planı geri bildirim formları 1.Dönem etkinlikleri 6 Şubat 2017 Pazartesi günü 2.Dönem etkinlikleri ise 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Birimine elden teslim edilecektir. Faaliyet planlarını yapmayan kulüpler yönetim kurulumuz tarafından fesh edilecektir. Belirlenen tarihler Akademik Takvimin ortalama bazı alınarak belirlenmiştir.

Öğrenci Toplulukları Yönergesi İçin Tıklayınız...

  • Bilim Öğrenci Toplulukları ve Sağlık Öğrenci Toplulukları Sorumlusu: Veciye KAN
  • Sosyal Öğrenci Toplulukları ve Kültür Öğrenci Toplulukları Sorumlusu: Utku BAYRAM