Diller

Kayıt Duyurusu

2020-YKS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT DUYURUSU

1- 2020-YKS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sekmesinden kayıt işlemlerini (e-kayıt) 29 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. (E-devlet şifreleri olmayanlar PTT şubelerinden temin edebilirler.)

2- Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu belgeyi de alabileceklerdir.

3- Elektronik kayıt olmayı tercih eden öğrencilerin Üniversitemize gelerek tekrar kayıt yaptırmalarına veya herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.

4- Elektronik kayıt esnasında öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM sisteminden otomatik olarak gelecektir. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ile Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumunun öğrencilerin kaydına engel olması söz konusu değildir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrencilerin elektronik kayıt yapması mümkün değildir. Bu durumdaki öğrencilerin 31 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında Üniversitemizin ilgili kayıt merkezine diploma veya geçici mezuniyet belgesi ile şahsen başvurup kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

5- Elektronik kayıt, öğrencilerimiz için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversitemize şahsen başvurup 31 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıt yaptırabileceklerdir.

6- Başka bir yükseköğretim kurumunun örgün önlisans programlarına kayıtlı olanlar öğrenciler önlisans programlarına, örgün lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler lisans programlarına kayıt yapamazlar. (Yükseköğretim Bilgi Sisteminde aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt olunamamaktadır.)

7- Üniversitemize yerleştirilen adaylardan şahsen müracaat ederek kayıt yaptırmak isteyenler kayıt esnasında lise diplomasının onaylı örneği ile işlem yapabileceklerdir.

8- Hemşirelik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Bakım ve Onarım programını kazanan öğrencilerin, tercih kılavuzunda istenen belgelerle 31 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında ilgili kayıt merkezine şahsen başvurarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

9- 2020-YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumundan mezun olmamış öğrencilerden 31 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuranların geçici kayıtları, mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde de asıl kayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir.

10- Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

11- Öğrenim ücretleri, muafiyet sınavları ve ders kayıtlarının tarihi ile ilgili duyuru, pandeminin seyrine göre daha sonra yapılacaktır.