Diller

Hakkımızda

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının korunması, hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına imkan sağlanması, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileştirilmesine, yeteneklerinin ve kişilerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun, 2880 sayılı değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuştur.

Bu sebeple Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim–öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir.

HİZMETLERİMİZ

SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daire;amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda temel ve benzeri hizmetleri yapar.

Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür.yataklı sağlık merkezleri açar, Güzel sanatlar spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler, Öğrencilere burs ve kredi,beslenme,barınma,çalışma,dinlenme boş zamanlarını değerlendirme,ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar,öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözmeye çalışır, Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır, gerekli gördüklerini yayınlar, Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları,okuma salonları ile öğrenci yurtları açar,toplantı,sinema ve tiyatro salonları,spor salon ve sahaları,kamp yerleri sağlar bu ve benzeri diğer tesisleri kurar,kiralar,işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır,döner sermaye işletmeleri kurar.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi; öğrencilerin sağlıksosyal,kültüreldanışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir. 

Dairemiz sağlık hizmetlerinden üniversitede çalışanlar ile, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanmakta ve üniversitemizde çalışanlarınDaire Hekimliği görevleri de yürütülmektedir. 

Resmi Gazetede yayınlanan ve halen yürürlükte olan 3.2.l984 tarih ve l830l sayılı "Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin" l0. maddesi ile dairemize verilen görevler ve hizmetler sırasıyla: 

 • Sağlık Hizmetleri,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri,
 • Sosyal Hizmetler,
 • Kültürel Hizmetler,
 • Spor Hizmetleridir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Gerek öğrencilerimizin gerekse tüm akademik ve idari personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının ilk muayene ve tedavileri dairemizde yapılmaktadır.

          Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulunca belirlenen “Yükseköğretim Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına ilişkin Uygulama Esasları” na uyulmaktadır. Bu nedenle öğrencinin ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı ise, ailesi öğrenciye 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olduğu için, tedavi giderleri; bağlı olduğu kuruluş tarafından karşılanmaktadır. 

          Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrenciler ile 25 yaşını geçmiş öğrencilerin tedavi giderleri Üniversitemizce bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır.

 

SOSYAL HİZMETLER

Kuruluşu 

          2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri ile 3843 sayılı kanunun 7. maddesi ve katma bütçe kanununun ilgili maddesi ile kurulmuştur.Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet vermektedir. 

          Amaç ve Kapsam 
          Üniversitemiz öğrencilerinin beslenme, barınma, sağlık, kültür, beden ve ruh sağlığının korunması boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sosyal faaliyetlerinin karşılanmasını sağlamaktır. 

          Üniversite Evi 
          Üniversitemizde tüm akademik ve idari personele, öğrencilerimize yemek ve kafeterya hizmeti veren yaklaşık on bin kişi kapasiteli Üniversite Evi’nin, merkezi kafeterya kısmı ve iki ayrı mutfak ile aynı anda iki bin kişinin oturup yemek yiyebileceği sekiz salonu mevcuttur. 

          Günlük 4 çeşit yemek verilmektedir. Yemek ücreti Öğrenciler için 2 YTL, İdari Personel ve Akademik Personel için 4 YTL dir.

          Üniversite Evi’nin boya ve badana işleri yaptırılmış, ayrıca tuvalet ve lavabolara tadilat işlemi yapılarak daha temiz ve hijyenik hale getirilmiştir. Mutfak kısmında bulunan soğuk hava depolarının alt kısımları mermer yaptırılmıştır. Ayrıca mutfak kısmı ve salonlar periyodik olarak ayda iki kez kemirgenlere ve haşerelere karşı ilaçlama işlemi yapılmaktadır. 

          Sosyal Merkez 
          Üniversitemiz Sosyal Merkezinde 4 bine yakın tüm akademik-idari personele günün her saatinde yemek hizmeti, boş zamanlarında oyun ve dinlenme ile ilgili hizmet verilmektedir. 

          Atatürk Kültür Merkezi 
          Sosyal, Kültürel ve Bilimsel faaliyetlerin % 90’ nı Mühendislik Fakültesi kampusunda bulunan Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleşmektedir. Salonun oturma kapasitesi sekiz yüz otuz bir(831) kişiliktir. Üniversitemizde konferans, panel, sempozyum, konser, tiyatro, açılış-kapanış ve mezuniyet geceleri gibi etkinlikler artarak devam etmektedir. Öğrencilerin birlik ve beraberliğini artırıcı faaliyetler sürekli teşvik edilmektedir. 

          Fuaye kısmı beş yüz yirmi(520) metre kare olup bu alanda ayrıca bir protokol VIP salonu mevcuttur. Salon ofisleri( Proje Ofisi ve Tiyatro Birimi, AKM Müdürü ofisi, bay makyaj odası, bayan makyaj odası, mezuniyet odası, dekor-kostüm-ışık-ses malzeme deposu), hizmet bölümleri ve fuayesi ile tüm etkinliklere cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir. 

          Prof. Dr. Bahaeddin ÖĞEL Konferans Salonu 
          Fen-Edebiyat Fakültesi binasında hizmete konulan Prof. Dr. Bahaeddin ÖGEL konferans salonu iki yüz elli (250) kişilik oturum kapasitesine sahiptir. Üniversitemizce konferans ve panel gibi bilimsel, kültürel etkinliklerin birçoğu bu salonda yapılmaktadır. Sahne, koltuk ve masaları ile ses düzeni yenilenmiş, salon klimalı hale getirilmiştir. 

          Prof. Dr. Mustafa TEMİZER Konferans Salonu 
          Veteriner Fakültesi binasında bulunan bu salon da anma günleri, sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel ve kültürel faaliyetlerin yapılması için uygundur. Salona sabit ses sistemi yerleştirilmiş, koltukları kaplanmış ve klimalı hale getirilmiştir. 

          Mavi Salon 
          Mühendislik Fakültesi Dekanlık binasında bulunan mavi salon da anma günleri, toplantılar, sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel, kültürel faaliyetlerin yapılmasına müsaittir. Ayrıca, bazı sempozyum ve kongrelerde Atatürk Kültür Merkezi ile ortaklaşa kullanılmaktadır. 

          Misafirhane 
          A Blok 
          20 odadan müteşekkildir. 4 odası tek kişilik bir odası süit, 15 odada çift kişiliktir. Toplam 35 yatak vardır. 

          B Blok 
          Lojman olarak kullanılan 4 dairenin 1999 yılında yeniden düzenlenmesi şekliyle misafirhane olarak kullanıma başlanılan kısımdır. 

          Misafirler Yönergede belirtilen esaslar dahilinde kabul edilmektedirler. Haftanın her günü 24 saat hizmet verilmektedir.

İrtibat Tel : 0 424 241 55 29

                  0 424 237 00 00 / 6000 - 6001 (Dahili No)

 

KÜLTÜR HİZMETLERİ

124 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hakkındaki Kararnamenin 32. Maddesinde “Öğrencilerin ve Personelin Kültürel ve Sosyal İhtiyaçlarını Karşılayacak Faaliyetleri Düzenlemek Görevi” Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına verilmiştir. Bu nedenle Yükseköğretim Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda Türk Milletinin milli, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan beden ve ruh bakımından sağlıklı şekilde gelişmiş fertler olarak yetiştirilmelerinin temin edilmesi, gençlerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının en iyi düzeyde karşılanması gerekmektedir.Bu amaçla Üniversitemizde her öğretim yılında bir çok kültürel faaliyet düzenlenmekte bu kültürel faaliyetler çerçevesinde konser, tiyatro vb. organizasyonlar yapılarak öğrencilerimizin hem ilgisini çekmek hem de katılımını sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda her yıl “Üniversitemiz Bahar Şenlikleri” gerçekleştirilmektedir.

 

SPOR HİZMETLERİ

Öğrencilerimizin beden ve ruh yapılarının sağlıklı olabilmesi, zorluklara dayanıklı, kötü alışkanlıklardan arınmış bir toplum olarak teşekkülünde önemli bir unsur olan spor faaliyetleri, Üniversitemizde bu öğretim yılında da yaygın bir şeklide devam ettirilmiştir. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Spor Kolları Genel Koordinatörlüğüne bağlı kulüpler tarafından Daire başkanlığımız kontrolünde yerine getirilmiştir. 

          MEVCUT SPOR TESİSLERİMİZ 

          Kapalı Spor Salonu 
          Salonumuz Mühendislik kampus ünde olup 500 seyirci kapasitelidir. Ölçüleri 31.08x19.55 m olup yüksekliği 8.50 m’dir. Salonumuzda 3 soyunma odası, 1 depo, 1 tesis amiri odası, 1 danışma, 1 personel odası bulunmaktadır. 

          Salonumuzda Basketbol ve Voleybol müsabakalarının oynanması için gerekli standartlara sahiptir. Üniversitemiz spor salonunda A ve B seyirci girişindeki kapılar tadilat yaptırılarak her iki girişe fotosel kapı yaptırılmıştır. Üniversitemiz federasyon faaliyetlerini rahatlıkla salonumuzda organize edebilmektedir. Kapalı Spor Salonunun elektrik tesisatındaki arızalar giderilmiştir. 

          Kapalı spor salonu arka giriş kapısında bulunan kantin kapı boşluğundan taşınarak içeriye daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmuştur. 

          Step Aerobik Salonu 
          Eski veteriner fakültesinin hayvan barınağı olarak kullandığı ve atıl durumda bulunan bina komple elden geçirilmiştir.

          Step-Aerobik salonu olarak belirlenen salon boya yaptırılmış, zemin halı ile döşenmiş, duvarlara flotal aynalar taktırılmış vcd, çay makinesi ve elektrik süpürgesi alınarak Akademik ve İdari personelimizin yanı sıra öğrencilerimizin hizmetine çağdaş bir mekan sunulmuştur. 

          Fitness Salonu 
          Fitness salonu olarak belirlenen salonda zemin laminat parke yaptırılmış bina boyanmış ve Ağırlık merkezi salonunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca salona Elazığ da hiçbir salonda bulunmayan spor makineleri alımı yapılarak Üniversitemize yakışır çağdaş bir merkez haline getirilmiştir. 

          Açık Spor Sahaları 
          Açık spor sahalarında bulunan basketbol potaları sponsor vasıtası ile mika çarpma levhaları haline getirilmiştir. 

          Çim Futbol Sahası 
          Çim sahamız mühendislik kampus ünde olup nizami ölçülerdedir. Ayrıca sahamızda atletizm pisti mevcuttur. Çim sahamızda gerek amatör müsabakalar, gerek üniversitemizin organize ettiği müsabakalar gerekse zaman zaman milli takım seçmeleri için çok amaçlı kullanılmaktadır. 
 

 • 6 Adet Açık Basketbol Sahası.
 • Halı Saha.
 • 3 Adet toprak Futbol Sahası.
 • Tıp Fakültesinin önünde Voleybol, Basketbol, Futbol ve Tenis kortundan oluşan spor kompleksi.
 • Paintball Tesisleri.
 • Plaj Voleybolu sahası.
 • Kondisyon Aletleri ve Jimnastik salonundan oluşan Fitness Salonu.
 • Kapalı Spor Salonu önünde; Voleybol, Basketbol ve Tenis Kortlarından oluşan Spor Kompleksi.

 

          NOT:Mevcut tesislerin yanı sıra kampus içerisinde inşaatı devam eden kapalı spor salonu bulunmaktadır. 

          KOL FAALİYETLERİ 

         Üniversitemiz bağlı birimlerde kurulmuş olup, faaliyet gösteren “Sağlık, Kültür, Spor, Bilim ve Sosyal” kollarla ilgili veritabanı oluşturmak ve etkinlikler çerçevesinde koordinasyonu sağlamak amacıyla kollar koordinatörlüğü ihdas edilmiştir. 

          Bu çerçevede yıllık etkinlikler üniversitemiz öğrencilerinin her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere aktif katılımını sağlayacak organizasyonları yapmanın ve bunun için gereken tanıtımın yapılmasının, faaliyetlerin bütün fakülte ve yüksekokul öğrencilerini kapsayacak şekilde eşit imkanlardan eşit yararlanma prensibi doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaç edinilmiştir.