Diller

Sağlık Hizmetleri

SAĞLIK HİZMETLERİ

Gerek öğrencilerimizin gerekse tüm akademik ve idari personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının ilk muayene ve tedavileri dairemizde yapılmaktadır.

Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulunca belirlenen “Yükseköğretim Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına ilişkin Uygulama Esasları” na uyulmaktadır. Bu nedenle öğrencinin ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı ise, ailesi öğrenciye 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olduğu için, tedavi giderleri; bağlı olduğu kuruluş tarafından karşılanmaktadır. 

Ailesi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmayan öğrenciler ile 25 yaşını geçmiş öğrencilerin tedavi giderleri Üniversitemizce bütçe imkanları çerçevesinde karşılanmaktadır.