Diller

Mali İşler Personellerimiz

Ahmet YILDIRIM 

Mali İşler Şube Müdürü

Gerçekleştirme Görevlisi

 

Hasan Tahsin AKGÖZ

Şef

İhale işlemleri ve Doğrudan Temin

 

Tahsin KARATAŞ

Bilgisayar İşletmeni

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

 

Bahri MURAT

Bilgisayar İşletmeni

İhale işlemleri Birimi

 

Mahmut AKKILIÇ

Teknisyen

Doğrudan Temin Birimi

 

Sezai ÖZDEMİR

Bilgisayar İşletmeni

Muhasebe Yetklisi Mutemedi

 

TALİP ATEŞ

Doğrudan Temin Birimi

 

Heybet KAYA

Memur

Doğrudan Temin Birimi

 

Mehmet Ali KAYA

Memur

Doğrudan Temin Birimi

 

Ertuğrul SER

SGK ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Birimi

 

Cansel TAŞPINAR

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi